Finanční hodnota výkonů nehrazených zdr. pojišťovnou

(výkony v zájmu objednatele)

1. Vystavení posudku o zdravotní způsobilosti dítěte k účasti   a zotavovací akci, letním táboře, škole v přírodě dle vyhlášky MZ č. 422/2013 Sb. a zákona č. 373/2011 Sb.

 250Kč

2. Celkové vyšetření pro sportovní účely včetně krevního tlaku a vyšetření moče   

 250Kč

3. Vyšetření pro řidičský průkaz        

 400Kč

4. Vyšetření pro potravinářský průkaz   

 300Kč

5. Výpis z dokumentace pojišťovny, školy, brigády

 330Kč

6. Očkování na vlastní žádost  včetně vyšetření      

 350Kč

7. Administrativní výkon / potvrzení o zdravotním stavu
    pro mateřské školy 

 200Kč

8. Posudek pro studium na středních a vysokých školách      

 100Kč

9. Omluvenka do školy vystavená mimo omluvný list či
    žákovskou knížku

   50Kč

10. Vystavení duplikátu - Poukazu na vyšetření typ K 

 100Kč

Vyšetření vyžádané mimo ordinační dobu
So, Ne, svátek   
Telefonická konzultace mimo pracovní dobu 


 200Kč   
 200Kč