Finanční hodnota výkonů nehrazených zdr. pojišťovnou

(výkony v zájmu objednatele)

1.Vystavení posudku o zdravotní způsobilosti dítěte k účasti na   zotavovací akci, letním táboře, škole v přírodě dle vyhlášky MZ č. 422/2013 Sb. a zákona č. 373/2011 Sb.

 100Kč

2.Celkové vyšetření pro sportovní účely včetně krevního tlaku
  a vyšetření moče   

 150Kč

3.Vyšetření pro řidičský průkaz        

 400Kč

4.Vyšetření pro potravinářský průkaz   

 250Kč

5.Výpis z dokumentace (bolestné)      

 200Kč

6.Očkování na vlastní žádost  včetně vyšetření      

 250Kč

7.Administrativní výkon / potvrzení o zdravotním stavu pro mateřské školy 

 100Kč

8.Posudek pro studium na středních a vysokých školách      

 100Kč

9.Omluvenka do školy vystavená mimo omluvný list či
    žákovskou knížku

   50Kč

10.Vystavení duplikátu - Poukazu na vyšetření typ K 

 100Kč

Vyšetření vyžádané mimo ordinační dobu
So, Ne, svátek   
Telefonická konzultace mimo pracovní dobu 


 200Kč   
 100Kč