Nezapomeňte své děti objednat na preventivní prohlídky a očkování
 

- 14 dní: preventivní prohlídka
- 6 týdnů: preventivní prohlídka
- 3 měsíce: preventivní prohlídka + očkování Hexavakcinou 1. dávka
- 4 měsíce: preventivní prohlídka + očkování pneumokok
- 5 měsíců: preventivní prohlídka  + očkování Hexavakcinou 2.dávka
- 6 měsíců: preventivní prohlídka + očkování pneumokok
- 8 měsíců: preventivní prohlídka
- 10 měsíců: preventivní prohlídka
- 1 rok: preventivní prohlídka + očkování Hexavakcinou 3. dávka , ev pneumokok
- 1,5 roku: preventivní prohlídka prohlídka + očkování proti spalničkám,
                   příušnicím a zarděnkám

- 3 roky: preventivní prohlídka
- 5 let: preventivní prohlídka + očkování záškrt, tetanus, č. kašel
- 7 let: preventivní prohlídka
- 9 let: preventivní prohlídka
- 10 let: očkování záškrt, tetanus, č. kašel, dětská obrna
- 11 let: preventivní prohlídka
- 13 let: preventivní prohlídka  + očkování proti HPV infekci u dívek a chlapců
- 15 let: preventivní prohlídka

- 17 let: preventivní prohlídka
- 19 let: nezapomeňte si dojít pro výpis ze zdrav. dokumentace a zaregistrovat se
               u lékaře pro dospělé

Ke každé preventivní prohlídce (od 3 let) noste s sebou moč a zdravotní
a očkovací průkaz dítěte.

Ke každému očkování je nutné donést očkovací průkaz dítěte.